Uudella aloittelevalla yrittäjällä on usein kädet täynnä töitä yrityksen alkuvaiheessa. Positiivinen flow kannattelee yrittäjää ja yritystä sen alkumetreillä ja hyvä niin. Ilman tuota flowta meitä pienyrittäjiä olisi todella vähän. Olisi kuitenkin hyödyllistä jo yrityksen alkuvaiheessa tehdä tavoitteenasettelu ja suunnitelma siitä, kuinka yritys mahdollisesti kasvaa tai saavuttaa muita tavoitteitaan.

Tavoitteen asetteluun ja tavoitteen saavuttamisen seurantaan on olemassa loogisia työkaluja. Tavoitteet voivat olla kasvuun, myyntiin, liikevaihtoon, tulokseen, resursseihin ym. selkeästi mitattaviin asioihin sidottuja. Mittayksikkönä voi olla esimerkiksi aika, raha, tilausten määrä tai, työntekijöiden lukumäärä tai vaikkapa sairauslomapäivien lukumäärä.

Miksi asetettu tavoite on tärkeä? Jos jokin tavoite ei ole yritykselle tärkeä, sitä ei kannata tavoitella. Tästä syystä tavoitevalmennuksessa varmistetaan, että asia, jota lähdetään tavoittelemaan, on varmasti sen saavuttamisen arvoinen ja yrityksen arvojen mukainen.

Jos yrityksellä ei ole selkeitä tavoitteita, käy helposti niin, että toiminta ajelehtii suuntaan tai toiseen ja pahimmillaan hukataan resursseja toimintaan, joka ei ole yrityksen ydinbisnestä, kannattavaa tai edes yrityksen arvojen mukaista.

Tavoitevalmennus auttaa yrityksiä oivaltamaan omat tavoitteensa, kirkastamaan niitä sekä kommunikoimaan niistä yhtenäisesti. Valmennuksessa käytetään menetelmiä, jotka edistävät oppimista ja oivaltamista. Tiimivalmennuksissa ryhmän jäsenet tekevät yhdessä tavoitesuunnitelman sekä sanalliseen että kuvalliseen muotoon. Näin mahdollisestaan yhtenäinen ymmärtäminen mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on erittäin tehokas tiimin ryhmäytymisen väline.

Osa meistä oppii paremmin lukemalla, osa kuuntelemalla tai kuvien avulla. Valmennuksessa otetaan kaikki kanavat samanaikaiseen käyttöön, jolloin mahdollistetaan oppimis- ja muisti- ja älykapasiteetin kokonaisvaltainen ja tehokas käyttö. Valmennus ruokkii luovuutta, ja usein käykin niin, että tiimien jäsenet oivaltavat valmennuksessa uusia asioita omasta työstään tai tavoitteistaan. Tyypillisesti valmennuksen jälkeen ryhmän jäsenet alkavat auttamaan toisiaan tehokkaammin. Oivallus siitä, että jokaisen onnistuminen on kaikkien etu, muuttaa asennetta tehokkaasti.

Tavoitteiden saavuttamista seurataan valmennuksessa. Seurantapäivässä (n. 3 kk aloittamisesta) tarkastetaan, onko toiminta sellaista, että tavoite saavutetaan vai tarvitseeko keinoja muuttaa.

Tavoitteet asetetaan aina korkealle! Näin haastetaan ja ohjataan yritys kasvamaan ja tuottamaan tehokkaasti.

Kiinnostuitko? Tavoitevalmennus räätälöidään aina yrityskohtaisesti. Ota yhteyttä vaikkapa sähköpostilla info@viaolo.fi  tai tämän sivuston ota yhteyttä -lomakkeen kautta, niin kerron lisää.  Olen sertifioitu tavoitevalmentaja ja yritysten, yhteisöjen sekä yksityishenkilöiden motivoitunut valmentaja.

Valmennuksen hinta on 997€/valmennuspäivä ja 497€/seurantapäivä, jos ryhmäkoko on alle 10 henkilöä. Yksilöohjauksen hinta on 497 €/valmennuspäivä ja 297 €/seurantapäivä.